Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03617
27-02-1979
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 27 febr. 1979.
1. Voorbereiding Algemene Raad, 5/6 maart 1979. Europese Raad. De Europese Commissie heeft een document gepubliceerd waarin wordt gesteld dat de richtlijnen die gelden tot november 1979 kunnen worden gehandhaafd en dat de convergentie van economieën zich niet ongunstig ontwikkelde. De ontwikkeling van de arbeidsmarkt valt nog tegen. De CoCo overwoog of in de ER niet opnieuw moet worden aangedrongen op het tot stand komen van een op convergentie gericht beleid. De CoCo wilde echter nu nog geen specifieke conclusies trekken.
Verband EMS en MCB-afbraak. De vraag is of moet worden gekomen tot een automatische afbraak of dat hieraan als randvoorwaarde moet worden verbonden dat afbraak niet mag leiden tot prijsverlaging in nationale munten. Vanwege het sectorbelang dient echter voorzichtigheid te worden betracht. Het belang van de EMS diende in de Algemene Raad op realistische wijze te worden onderstreept.
- Voorstel voor een ontmoeting van EG met Afrikaanse en Arabische Ligastaten. Dit is een persoonlijk initiatief van de Franse president, die hierin gesteund wordt door de Bondskanselier. Met de koppeling van de Euro-Arabische dialoog met de Euro-Afrikaanse samenwerking wil Frankrijk de benadering van ontwikkelingsvraagstukken voortzetten op regionaal niveau. Volgens de CoCo dient Nederland zich terughoudend op te stellen. Het Nederlandse ontwikkelingsbeleid is niet geporteerd voor een te grote nadruk op regionalisatie.
Zie ook