Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03621
13-02-1979
Samenvatting
1265. Gesprek met minister Van der Stee.
Tijdens de ministerraad is nauwelijks ingegaan op de problematiek van de productiecontintentering en eventuele alternatieven. Nederland heeft altijd een liberale landbouwpolitiek voorgestaan omdat dit het beste uitkwam. Nu raken we in een situatie van toenemende overproductie, met name in de zuivel. We kunnen wel nee blijven zeggen tegen iedere vorm van productiecontingentering maar we moeten wel beseffen dat dan het alternatief is dat we jarenlang de melkrijs niet meer zullen kunnen verhogen en louter en alleen via het prijsbeleid zal ongewisse uitkomsten geven. Sommige boeren zullen nog meer gaan melken om hun inkomen op peil te houden, anderen zien hun inkomenspositie geleidelijk aan uitgehold. Van der Graaf meent dat hierover in de MR eens openhartig gesproken moet worden. "Ik zou het voor de boerenstand een zeer slechte zaak vinden wanneer in de publieke opinie de mening postvat dat onze boeren parasiteren op de rest van de bevolking." Dit is alleen te voorkomen door de overschotten binnen redelijke perken te houden.