Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03634
18-06-1980
Samenvatting
Conclusies coördinatiecommissie, 18 juni 1980.
Vervoersraad, 23 juni 1980. Frankrijk heeft een voorstel gedaan oveer een ministeriële conferentie over de veiligheid op zee en de vraag gesteld wat op de conferentie moet worden nagestreefd en wat de plaats van de EG daarbij zal zijn. Tenslotte doet de vraag zich voor of de Nederlandse hounding niet mede moet worden bepaald door het gebrek aan Franse medewerking m.b.t. de Rijnverontreiniging.
De CoCo meende dat de bevordering van veiligheid op zee ook voor Nederland een groot belang is. Nederland moet daarom deelnemen aan de conferentie, mits daar van voldoende resultaat wordt verwacht. Ook de EG moet in de gelegenheid worden gesteld aan deze conferentie medewerking te verlenen.
2. Voorbereiding bijeenkomst ministers van Onderwijs van 27 juni 1980. Het rapport van het Onderwijscomité, dat gebaseerd is op resoluties van de Raad van Ministers van Onderwijs uit 1976 bevat een opsomming van mogelijkheden voor samenwerking. Helaas willen de Denen niet meewerken aan besluitvorming, omdat het Verdrag van Rome daar geen aanknopingspunten voor biedt. De CoCo meende dat er desondanks voldoende aanleiding was voor nadere oriëntatie.
Zie ook