Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Nota EG-beleid en ontwikkelingssamenwerking.
In de nota worden de betrekkingen van de EG met de ontwikkelingslanden getoetst aan de twee hoofddoelstellingen van het Nederlandse EG-ontwikkelingsbeleid: het bevorderen van het totstandbrengen van een gelijkwaardige positie van de ontwikkelingslanden in de internationale economische betrekkingen en het zo snel mogelijk verlichten van het lot van vele miljoenen mensen, die momenteel niet aan een minimum-bestaansbasis toekomen. In het EG-ontwikkelingsbeleid, zoals Nederland het nastreeft, moet ruimte zijn voor een gedifferentieerd gebruik van de ter beschikking staande beleidsinstrumenten, zoals handelsbeleid en economische en commerciële samenwerking. De Nederlandse regering is van oordeel dat de EG een wezenlijke rol kan en moet spelen bij de verwezenlijking van het Nederlandse OS-beleid.