Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 18 nov. 1981.
Behalve de begroting 1982 werd in de CoCo gesproken over een Frans memorandum betreffende een 'relance européenne'. Hiervoor was na.v. interdepartementaal overleg een evaluatienota samengesteld (bijgevoegd).
Het is verheugend dat de nieuwe Franse regering een actief Europees beleid wil voeren en in het Frans memorandum een oprecht klinkende Europese geloofsbelijdenis aflegt. De analyse in het memorandum over het ontbreken van duidelijke beleidslijnen t.a.v. regionale, sociale, energie- en industriepolitiek kan worden onderschreven. Ook de Franse gedachten voor het ontwikkelen van een communautair beleid als sleutel tot oplossing van het herstructureringsvraagstuk kan worden onderschreven. Echter de sterk protectionistische en dirigistische geluiden zijn strijdig met Nederlandse opvattingen. Te betreuren is ook dat het transportbeleid niet eens wordt genoemd.