Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03657
28-10-1981
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 28 okt. 1981.
Voorbereiding Ontwikkelingsraad, 3 nov. 1981.
2. Evaluate van het communautaire hulpprogramma. Op Nederlands initiatief werd besloten tot een periodieke evaluatie. Tijdens de Raad zal een ontwerp-resolutie worden besproken over de communautaire hulpverlening op het gebied van landbouwproductie en voedselhulp. De resolutie bevat aanbevelingen om de effectiviteit van de Gemeenschapshulp te verhogen. Er worden aanbevelingen gedaan zoals dat de voedselproductie en voedselhulp worden beschouwd binnen de context van het totale OS-beleid. De CoCo stond stil bij de moeilijkheden rond de uitvoering van de voedselhulp. De CoCo achtte het een vooruitgang dat de voedselhulp niet meer los werd gezien van de structurele hulp bij de landbouwproductie. De ontwerp-resolutie wordt ondersteund en zou aanleiding moeten zijn voor een fundamenteel debat over de grondslagen en doelstellingen van het communautaire ontwikkelingshulpbeleid.
5. Nederland ondersteunt het plan-Pisani voor de bestrijding van de honger in de wereld.