Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03663
23-06-1982
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 23 juni 1982.
Voorbereiding Europese Raad van 28/29 juni 1982. Nederland zou de wenselijkheid kunnen onderschrijven dat de ER nog eens benadrukt dat bij de opstelling van nationale begrotingen rekening wordt gehouden met de noodzaak tot verdere convergentie in de Gemeenschap. Er dient ook daadwerkelijk inhoud te worden gegeven aan de coördinatie en convergentie van economische politiek. De CoCo kan ook instemmen met het houden van een goed voorbereide gecombineerde Raad ter bekrachtiging van de door de ER aangenomen resolutie over de bestrijding van de werkloosheid.
Toetredingen tot de EG. Nederland blijft voorstander van een zo snel mogelijk opening van de Spaanse en Portugese markten, maar meent ook dat de onderhandelingen met deze landen parallel moeten lopen met de discussie over de bijstelling van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Ook moet er werk worden gemaakt van de meerderheidsbesluitvorming.