Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03664
17-11-1982
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 17 nov. 1982.
1. Voorbereiding Algemene Raad van 22/23 nov.
1.2 Memorandum Pisani. Het door de Commissie gepresenteerde memorandum over het ontwikkelingsbeleid voor de jaren '80 is uitgebreid aan de orde geweest in de Ontwikkelingsraad. De CoCo meende dat Nederland in de Algemene Raad de standpunten kan herhalen zoals neergelegd in de CoCo-conclusies van 2 nov., met dien verstande dat Nederland de groei van de Gemeenschapsuitgaven voor OS relateert aan de 0,7%-doelstelling.
2. Begrotingsraad 22 nov. Nederland meende dat t.a.v. de algemene financiële situatie het maximale stijgingspercentage (MSP) moet worden gerespecteerd. Zo nodig zal NL een overschrijding hiervan niet blokkeren met het oog op het belang van het vermijden van een conflict met het Europees Parlement en dat bij overschrijding een aantal Nederlandse beleidsprioriteiten beter tot gelding kunnen komen. Financiën meent dat de overschrijding van het MSP beperkt dient te blijven tot maximaal 30 MECU. De andere ministeries zijn voorstanders van een grotere manoevreerruimte.
Zie ook