Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
1223. Voorzitterschap Europese Commissie.
- Hoewel de naam van Delors alom wordt genoemd, heeft de Franse regering formeel nog geen kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie gesteld.
- Volgens radioberichten zou staatssecr. Van Eekelen hebben gezegd, dat Nederland Andriessen terugtrekt ten gunste van Delors. Dit is onjuist. Hij heeft alleen gezegd dat Nederland steeds op het standpunt heeft gestaan dat Andriessen voorzitter zou moeten worden wanneer er geen spectaculaire Duitse of Franse kandidaat voorhanden zou zijn.
- Naar verwachting komt de zaak in de Algemene Raad aan de orde. De MR zou de staatssecretaris kunnen machtigen om een evt. kandidatuur van Delors te steunen en daarmee Andriessen als kandidaat terug te trekken.