Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Interventie van de MP tijdens de Europese Raad te Dublin.
Tijdens de ER van het najaar 1984 is door de MP een voorstel gedaan voor versterking en intensivering van de technologische samenwerking in Europa. De voornaamste elementen uit de interventie zijn:
1. Voltooiing en versterking van de interne markt vormt sleutel voor versterking van de technologische basis van de EG. Opheffing binnengrenzen in 1992 is wenselijk.
2. Voorstellen van de Commissie inzake normalisatiebeleid dienen met kracht te worden ondersteund.
3. Bijzonder belang wordt gehecht aan de openstelling van de markt voor overheidsopdrachten.
4. Gestreefd moet worden aan versnelde uitvoering van de aanbeveling inzake volledige openstelling van de markt voor telecommunicatie in 1990.
5. Inzake steunmodaliteiten en mededingingsbeleid dient er een communautair beleid te komen, dat lidstaten en ondernemingen een grotere slagvaardigheid biedt.