Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03703
03-05-1985
Samenvatting
Grensfacilitatie Benelux-Duitsland/Frankrijk.
Conform het besluit van het Comité van Ministers van de Benelux van 12 dec. 1984 hebben de drie regeringen aan de Franse en Duitse regering een memorandum overhandigd om onderhandelingen te openen over geleidelijke versoepeling en zo mogelijk afschaffing van de controles en formaliteiten aan de gemeenschappelijke grenzen van het Beneluxgebied. De Benelux wil verder gaan dan enkel vergemakkelijking van de grensovergang van personen, en ook het goederenvervoer hierbij betrekken. Het stuk geeft een verslag van de gevoerde onderhandelingen.
Opmerkelijk is dat verdergaande versoepeling en met name een daadwerkelijke verlegging van de personencontroles naar de buitengrenzen van de vijf op langere termijn niet wenselijk en mogelijk wordt geacht. Veeleer wordt beoogd om door nauwe samenwerking van het justitiële apparaat , door harmonisatie van wetgeving en sluiting van overeenkomsten de gezamenlijke bestrijding van illegale immigratie, criminaliteit, drugshandel en terrorisme te optimaliseren.