Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie ter voorbereiding van de ad-hoc bijeenkomst over Eureka op 17 juli 1985 te Parijs.
Uitgangspunten Nederlands standpunt.
1. Het is noodzakelijk te komen tot een bundeling van krachten op Europees niveau. Derhalve moet worden gestreefd naar uiteindelijke integratie van de plannen van Frankrijk en de voorstellen van de Commissie.
2. In Parijs moet centraal staan een discussie over de wijze van selectie van projecten, de daarbij te hanteren criteria en de financiering van de voorstudies en follow-up van de conferentie.
3. Wenselijk voor verdere ontwikkeling van Eureka is dat deze plaatsvindt onder een wisselend voorzitterschap volgens EG-routine.
4. Bij de invulling van Eureka-plannen gaat Nederland uit van een ruime invulling van de doelstellingen i.t.t. de Franse voorstellen.