Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
S03720
05-11-1985
Samenvatting
Conclusies Coördinatiecommissie, 5 nov. 1985.
2. Transportraad, 14 nov. 1985. 2.4 Ontwikkeling algemene vervoerpolitiek. De Raad zal zich buigen ver de vraag hoe het Gemeenschappelijk vervoerbeleid moet worden ontwikkeld. De CoCo nam met waardering kennis van een nota die was opgesteld n.a.v. besprekingen in de Commissie voor Uniforme Interpretatie van het EG-verdrag en stelde vast dat deze een leidraad kan vormen voor nadere beleidsopstelling in de toekomst. Nederland zal daarbij constructief meewerken aan besluitvorming over het Italiaanse masterplan.
3. Intergouvernementele Conferentie. Positieve ontwikkeling is dat Denemarken blijk heeft gegeven actief te willen participeren in de IGC en een voorstel heeft gedaan voor meerderheidsbesluitvorming t.a.v. het milieubeleid. Deze Deense positieve houding moet optimaal worden benut.
Zie ook