Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notitie over Europese samenwerking op technologisch gebied tijdens het Nederlands voorzitterschap van de EG 1986.
In Europa is sprake van verschillende initiatieven om de samenwerking op technologisch gebied te versterken. Deze initiatieven vinden hun gemeenschappelijke basis in het besef dat door bundeling van activiteiten Europa beter in staat is bij te blijven op technologisch gebied. Ook Nederland heeft bij verschillende gelegenheden gepleit voor versterking van de techologische basis van Europa. Uitgangpunt is dat dit primair dient te geschieden door de werking van de markt. De overheid moet een zodanig voorwaardenscheppend beleid voeren, dat de mogelijkheden van een gemeenschappelijke markt ten volle kunnen worden benut.