Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00183
6-1950
Actoren
Nota
Samenvatting
Standpunten en stand van zaken in Duitsland en de vijf andere landen ten opzichte van het Schuman-plan.

Duitsland staat overduidelijk positief tegenover het Schuman-plan. Frankrijk lijkt verdeeld en op dit moment is onduidelijk wat de Franse motieven zijn.

Hoewel de andere landen aanvankelijk tegen het Britse voorstel van een Raad van Ministers waren wordt hiervoor nu wel ruimte gemaakt in het verdrag, al zal dit slechts een raadgevend orgaan zijn. De parlementaire vergadering is hoopgevend, omdat het een eerste democratisch Europees parlement is.

België loopt qua kolenindustrie aanzienlijk achter. Dit is echter goed te maken in de overgangsperiode en met de hulp van Duitsland.

Als de regionale organisaties prijzen gaan vaststellen betekent dit waarschijnlijk dat zij in grootte beperkt worden. Dit kan ook een jaar uitgesteld worden. De Duitse delegatie is van mening dat alleen maximumprijzen vastgesteld hoeven te worden.

De Duitsers willen een bescherming voor hun staalindustrie, tot zij zelf gewalst staal kunnen produceren.