Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00409
21-11-1949
Samenvatting
Beelaerts van Blokland bericht de eerste vergadering van de vijfde zitting van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie te hebben bijgewoond. In de latere vergaderingen heeft hij zich laten vervangen door 's Jacob.

Het belangrijkste punt op de agenda was een nieuwe douane-nomenclatuur ('de Nomenclatuur van Brussel') om de nooit officieel aanvaarde Nomenclatuur van Genève te vervangen. Deze moest dienen als basis voor een gemeenschappelijk tarief voor een eventuele Europese Unie.
Hoewel verschillende landen de nomenclatuur als te uitgebreid beschouwden, zal aan de regeringen worden aanbevolen de indeling en benamingen van de Nomenclatuur van Brussel in een conventie vast te leggen en zich eraan te binden.

Het tweede belangrijke punt was de verhouding tussen de studiegroep en de OEES. De studiegroep besloot de OEES te verzoeken de lijst van goederen die per land vrijgemaakt zullen worden te overhandigen.

Het derde belangrijke punt op de agenda was de toelating van West-Duitsland als lid van de studiegroep, in plaats van slechts als waarnemer.