Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Van Ittersum brengt Beelaerts van Blokland op de hoogte van de klacht van Boon en Spierenburg dat Beelaerts van Blokland onterecht bij het grootste deel van de vergaderingen van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie afwezig was. Hij wijst erop dat ook bij zaken van economische aard het ministerie van Buitenlandse Zaken door eigen personeel vertegenwoordigd moet zijn en dat Beelaerts zich daarom niet door 's Jacob, die voor Economische Zaken werkt, kan laten vervangen.