Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00413
28-11-1949
Samenvatting
Boon meldt aan Van Ittersum dat de Nederlandse delegatie bij de besprekingen voor de Europese Douane-Unie het Ministerie van Buitenlandse Zaken niet door een eigen ambtenaar vertegenwoordigd hoeft te zijn als het puur om economisch-technische zaken gaat. Wel is Beelaerts van Blokland gevraagd aanwezig te zijn om verslag te doen. Deze heeft slechts een klein deel van de vergaderingen bijgewoond en zich daarna laten vervangen door 's Jacob, een medewerker van Economische Zaken.
Boon verzoekt Van Ittersum uit te zoeken wat er precies aan de hand is.
Spierenburg heeft laten weten dat hij geen bezwaar heeft tegen vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken in de delegatie, maar dan niet slechts als observeerders.