Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00415
06-02-1948
Samenvatting
Richtlijnen voor het eerste rapport van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie.

Doel van het rapport is het geven van een overzicht van de werkzaamheden van de studiegroep na drie maanden; het tonen aan de bevolkingen van de betrokken staten en anderen waar men mee bezig is; en laten zien welke problemen overwonnen moeten worden.

De indeling van het rapport moet als volgt worden:
1. Samenvatting
2. Aard en doel van de douane-unie
3. Noodzakelijke technische maatregelen
4. Economische problemen voortkomend uit de maatregelen
5. Noodzakelijke maatregelen in de overgangsperiode
6. Mogelijke neveneffecten van een douane-unie
7. Werkzaamheden van de studiegroep
8. Regionale samenwerkingsprogramma's
9. Algemene opmerkingen.
Zie ook