Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Slotverklaring bij de tweede zitting van de Studiegroep voor een Europese Douane-Unie.

De voorzitter geeft een samenvatting van hetgeen bereikt is:
Het is voor het eerst in de geschiedenis dat zo'n groot aantal landen zo hard werkt aan een gemeenschappelijke onderneming. Dit geeft een solide basis voor verdere werkzaamheden. De economieën van Europa hebben zich echter onafhankelijk van elkaar ontwikkeld.
Over de uitkomsten van de eerste studie heeft het comité van experts in de tweede zitting een aantal besluiten genomen. Er is een gemeenschappelijke douane-nomenclatuur en er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk douane-beleid. Om ook met de economische repercussies van dit beleid rekening te kunnen houden is een economisch comité ingesteld.
De landen van de verschillende andere douane-unies in Europa zijn een voorbeeld voor de huidige inspanningen.
Zie ook