Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00419
13-11-1947
Samenvatting
Vragenlijst rondgestuurd om informatie te verzamelen om uiteindelijk te komen tot een plan voor een gemeenschappelijk buitentarief voor de Europese Douane-Unie.

A. Feitelijke situatie in de deelnemende landen.
- Niveau van invoerrechten
- Tariefpolitiek
- Aandeel van invoerrechten in de totale begroting
- Nomenclatuur
- Heffingsgrondslag
- Vaststelling van aan te geven waarde
- Voorkeursregelingen
- Beroepsregelingen
- Uitzonderingen
- Soortgelijke heffingen
- Uitvoerrechten
B. Verwezenlijking van een douane-unie
- Nomenclatuur
- Heffingsgrondslag
- Niveau van rechten
- Aanpassing naar het gemeenschappelijk tarief
- Andere suggesties