Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W00420
14-11-1947
Samenvatting
Verslag van de eerste bijeenkomst van de Studiegroep voor een Europese Douane-Unie.

Na de opening van de vergadering door Spaak en het verkiezen van Spierenburg tot voorzitter, Calmes tot vice-voorzitter en Bastin tot secretaris-generaal, opent de Benelux-delegatie met een een uiteenzetting van de problemen die bij het vormen van de Benelux aan de orde gekomen zijn.
Vastgesteld wordt dat meer staten bezig zijn met het vormen van douane-unies op beperktere schaal en dat dit misschien een geschiktere oplossing is voor de complexe problemen waarmee een algemene douane-unie zich geconfronteerd ziet.
Omdat een gemeenschappelijk buitentarief als voorwaarde voor verdere stappen wordt gezien wordt besloten hier onderzoek naar te laten doen, waarvoor een vragenlijst opgesteld wordt.
Het douane-comité wordt opgedragen een aantal aanbevelingen te doen met betrekking tot:
- Een gemeenschappelijke douane-nomenclatuur;
- De keuze tussen een ad valorem-heffing en een specifieke heffing;
- De methode voor het vinden van een passend tarief;
- Alleen gemeenschappelijke tarieven of dubbele tarieven;
- De methode om de waarde te bepalen van de goederen waarover heffingen betaald moeten worden.
Zie ook