Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notulen van de plenaire bijeenkomst van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie van 14-11-1947.

De vergadering besluit de vijfde vraag uit de eerder vastgestelde vragenlijst te wijzigen en stelt de definitieve vragenlijst vast.
Spierenburg stelt voor om de kwestie van het al dan niet uitnodigen van de geallieerde autoriteiten in West-Duitsland naar een volgende vergadering door te schuiven en wordt hierin bijgevallen door Grazzi, die ook het gebrek aan tijd benadrukt.
Het verslag van de eerste bijeenkomst, opgesteld door Stevens en Bastin wordt aangenomen.
Zie ook