Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Notulen van de plenaire bijeenkomst van de Studiegroep voor de Europese Douane-Unie van 13-11-1947.

Degois presenteert het rapport van het comité van douane-experts, waarna enige discussie volgt over de volgorde van behandelen in de vergadering en de publicatie van het rapport of een mogelijk ander persbericht.
Britse, Deense en Franse vertegenwoordigers vragen naar de relevantie van verschillende vragen van de vragenlijst, waarna vraag vijf geschrapt wordt. De vragen 32 en 33 worden op Brits voorstel aangepast.

NB PAGINA TWEE ONTBREEKT, OOK IN ORIGINEEL.