Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Ter kennisgeving aan de chef Politieke Zaken: de minister van Economische Zaken is accoord met een stuk met betrekking tot het instellen van een studiecommissie voor de Europese Douane-unie.