Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W01191
26-01-1953
Actoren
Nota
Samenvatting
Nota inzake de economische bevoegdheden ener politieke gemeenschap.
Herhaaldelijk wordt gesteld dat een werkelijke politieke gemeenschap geen reden van bestaan heeft, indien zij niet op een voldoende breed terrein werkzaam kan zijn. Dit geldt met name voor een aantal bevoegdheden, welke op economisch gebied aan de EPG ware toe te kennen. Volgens Blaisse is een politieke gemeenschap op een smalle basis voor Nederland niet aantrekkelijk. Hij heeft daarom nagegaan hoe aan de gerechtvaardigde verlangens op economisch gebied aandacht kan worden geschonken. Blaisse werkt daarom in de nota een beperkt voorstel uit voor economische integratie, waarbij rekening wordt gehouden met het standpunt in de Assemblee ad hoc om niet te ver gaande bevoegdheden aand e EPG over te dragen.

Bijgevoegd: geschreven aantekeningen over de nota van W.M. Verberne.