Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
W01245
12-05-1953
Actoren
Nota
Samenvatting
Opmerkingen aan Linthorst Homan inzake het ontwerp-Statuut van het Assemblée ad hoc.
Het stuk bevat algemene opmerkingen, opmerking i.v.m. de economische taak van de Gemeenschap en opmerkingen inzake de inpassing van de EGKS. Het statuut wordt artikelsgewijs besproken.
Zie ook