Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. De EEG-handelspolitiek met derde landen.
Langman bespreekt het bezoek van Commissielid Soames en Wellenstein. Er is gesproken over plannen van de gemeenschappelijke handelspolitiek ten opzichte van Oostbloklanden, het wegnemen van niet-tarifaire handelsbelemmeringen, handelspolitiek ten aanzien van ontwikkelingslanden en landbouwpolitiek. Soames meende dat de EEG op dit laatste punt grote concessies zou moeten doen om een handelsoorlog te voorkomen. De vertegenwoordiger van L&V verzette zich tijdens het gesprek tegen alle voorstellen die hierover op tafel kwamen. Boersma hoort pas voor de eerste maal van het gesprek met Soames en is van mening dat men van Nederlandse zijde bereid zal moeten zijn een beperking aan te brengen in het restrictieve beleid, mede omdat anders de moeilijkheden met de Verenigde Staten groot zouden kunnen worden. Schmelzer en Boersma waarderen de aanpak van Soames om eerst verkennende gesprekken te voeren voor plannen op tafel te leggen.
Zie ook