Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00008
29-06-1973
Samenvatting
4 a. De EEG-raad op 26 en 26 juni 1973.
Van der Stoel deelt mede dat de besprekingen in Luxemburg hebben geleid tot een overeenstemming over het gemeenschappelijke standpunt van de EEG lidstaten voor de GATT-besprekingen dit najaar in Tokio. Nederland is in een geïsoleerde positie geraakt over de regeling inzake cokeskolen. De kwestie is nu verwezen naar de Permanente Vertegenwoordigers (Coreper). Pronk merkt op dat er een stap vooruit is gemaakt met betrekking tot de harmonisatie van het Europese ontwikkelingsbeleid. De raad machtigt Van der Stoel, Duisenberg en Lubbers een beslissing te nemen over de cokeskolen-regeling.
Zie ook