Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00012
13-07-1973
Samenvatting
4 f. Verslag Europese ruimteconferentie.
Trip heeft de Europese ruimteconferentie bijgewoond. Tijdens de conferentie is overeenstemming bereikt over een fusie tussen ELDO en ESRO waaruit een nieuwe organisatie zal ontstaan: de European Space Agency. Deelnemende landen hebben hun deelname aan het Spacelab-programma, de draagraket L III S en het Europese telecommunicatiesatellietsysteem overdacht. Naast Nederland waren er nog verschillende landen die geen toezeggingen konden doen. Lubbers merkte ter aanvulling op dat industrie├źn ook een bijdrage kunnen leveren aan de bestedingen aan ruimtevaart, Trip zal nagaan in hoeverre hiervoor interesse bestaat. Er wordt besloten dat hij voor de vergadering van 20 juli 1973 een nota zal indienen inzake het Europese ruimtevaartprogramma.
Zie ook