Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 g. Voorbereiding EEG-raad inzake milieuvraagstukken.
Westerterp meent dat de raad kan instemmen met het actieprogramma en dringt erop aan dat er op het institutionele vlak geen besluiten worden aanvaard die een verdere verzwakking van de structuur van de Gemeenschap zouden betekenen. Er is nog onduidelijkheid over de gevolgen van een beslissing in Brussel voor het financiƫle en personele beleid. Brinkhorst zegt zich op de komende conferentie noch in de personeelssector noch in de financiƫle sector te zullen binden. De raad machtigt de Nederlandse delegatie overeenkomstig de instructie te handelen.
Zie ook