Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00014
20-07-1973
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 b. Bijeenkomst EEG-ministers van buitenlandse zaken te Kopenhagen inzake politieke samenwerking.
Van der Stoel merkt op inzake de komende vergadering van EEG-ministers in Kopenhagen dat de verwachting bestaat dat Frankrijk op korte termijn kernproeven zal ondernemen. Nederland en Denenmarken wijzen dit af. Frankrijk heeft te kennen gegeven dat bij verder bezwaar van Denenmarken de Franse minister niet naar Kopenhagen zal komen. Wat betreft de agenda van de vergadering blijkt het gevaar te zijn verminderd dat zaken betreffende de EEG zouden worden afgedaan buiten de aanwezigheid van de Europese Commissie.
Zie ook