Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
7. Het Europese ruimtevaartprogramma.
Trip geeft een toelichting bij zijn nota over het Europese ruimtevaartprogramma. Er volgt een discussie over de financiering en het belang van de verschillende projecten. Pronk ziet deze niet als een prioriteit. Den Uyl meent dat het niet verstandig is deelname aan ruimtevaartprojecten stop te zetten, al ziet hij niet direct het belang van het Spacelabproject en deelt hij het wantrouwen tegen het L3S-project wat als een Frans prestigeproject wordt gezien. Volgens hem kan Nederland zich echter niet terugtrekken uit het telecommunicatiesatelliet-project; hierover zijn al afspraken gemaakt. Lubbers is van mening dat ook aan het Spacelabproject moet worden deelgenomen. De raad besluit dat Nederland zal deelnemen aan de ontwikkeling van de Europese telecommunicatiesatelliet. Voor de financiering voor het Spacelabproject zal gezocht worden binnen de begroting van Onderwijs en Wetenschappen.