Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 h. Informele conferentie van de EEG-ministers van financiƫn.
Op 3 en 4 september zal de informele conferentie van EEG-ministers van financiƫn in Nederland plaatsvinden. Frankrijk is echter niet op de uitnodiging ingegaan. Duisenberg stelt voor de bijeenkomst door te laten gaan als de andere ministers wel kunnen, aangezien het de laatste kans is een EEG-standpunt te bepalen voor de jaarvergadering van het IMF. Westerterp merkt op dat de EEG-samenwerking is gestagneerd en dat Frankrijk zich tracht te onttrekken aan de afspraken in EEG-verband. Van der Stoel noemt mogelijke verklaringen voor de Franse opstelling maar zegt hierover slechts te kunnen speculeren. Doel moet niet zijn Frankrijk binnen de EEG in een isolement te drijven, maar teveel tegemoet komen aan Franse eisen is ook onwenselijk. De raad gaat akkoord met het voorstel van Duisenberg de meningen van de EEG-ministers over het al of niet doorgaan van de conferentie individueel te peilen.
Zie ook