Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00018
27-07-1973
Samenvatting
3 i. Verslag van de EEG-raad van ministers van 23 en 24 juli 1973.
In de EEG-raad is de suppletore begroting van de EEG is besproken. Men is akkoord gegaan met de suppletore begroting van het Landbouwfonds. Er is echter wel ongerustheid geuit over de ontwikkeling hiervan. De komende jaren zal men hierop scherper toezien. Nederland heeft zich met Duitsland restrictief opgesteld tegen het Europese Sociale Fonds. Boersma vindt het onbevredigend dat dit fonds, in tegenstelling tot het Landbouwfonds, zo ter discussie staat en wellicht sterk bekort zal worden. Landbouwbeleid en sociaal beleid in de EEG moeten in samenhang worden gezien. Brinkhorst merkt op dat deze samenhang in de EEG steeds sterker gezien wordt. De raad besluit tijdig een REZ-vergadering te beleggen over de EEG-begroting van 1974.