Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. Tweede rapport over de Europese Politieke Samenwerking.
Westerterp wil wel medewerking verlenen aan goedkeuring van het tweede rapport, maar merkt op dat het wel uiterst mager van inhoud is. De minister-president is het hiermee eens en betreurt het dat er weinig nieuws tot stand is gebracht op het gebied van politieke samenwerking. Vredeling is van mening dat in de toekomst vermeden moet worden dat vergaderingen over Europese politieke samenwerking buiten Brussel worden gehouden. Brussel behoort de vergaderplaats te zijn voor alle besprekingen in Europees verband. Kooijmans acht het niet waarschijnlijk dat gesplitste vergaderingen tussen Brussel en Kopenhagen nog herhaald zullen worden. De raad gaat akkoord met het rapport.