Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Conclusies van de coördinatiecommissie betreffende voorbereiding van EEG-raadsvergadering.
De raad bespreekt het EEG-ontwikkelingsbeleid, het regionale beleid en de rol van de eigen middelen van de EEG. Westerterp is bezorgd over de gereserveerde Nederlandse opstelling inzake de onderhandelingen met Brazilië betreffende het handelsakkoord en is van mening dat met het Commissievoorstel moet worden ingestemd. Uiteindelijk gaat de raad akkoord. Brinkhorst is van mening dat Nederland bereid moet zijn tot speciale regelingen voor ontwikkelingslanden. Ondanks verzet van het Nederlandse bedrijfsleven en het ministerie van L&V stemt de raad in met een verlaging van het invoerrecht voor kokosolie. Brinkhorst verwacht niet dat op de komende EEG-raad een besluit tot stand zal komen over de problematiek van geassocieerde landen en het ontwikkelingsbeleid.