Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00029
02-11-1973
Samenvatting
4 h. Franse uitnodiging voor Europese topconferentie.
Van der Stoel maakt melding van het voorstel van president Pompidou om nog voor het einde van het jaar een Europese topconferentie te houden. Het idee is om twee keer in het jaar een dergelijke conferentie te organiseren. Van der Stoel vreest dat dit de bestaande EEG-samenwerking verder kan uithollen. De communautaire betekenis van de Europese Commissie bij deze conferenties is een gevoelig aspect. Het is echter niet gewenst dat Nederland zich negatief opstelt. De raad aanvaardt de uitnodiging. Den Uyl voorziet dat deze materie in de toekomst herhaaldelijk aan bod zal komen. Buitenlandse Zaken wordt daarom verzocht een discussienota over het instituut van de topconferentie op te stellen.
Zie ook