Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. De (Europese) standpuntbepaling inzake het conflict in het Midden-Oosten; de komende Europese topconferentie.
Van der Stoel heeft gepoogd in het opstellen van de gemeenschappelijke verklaring van de EEG inzake de strijd in het Midden-Oosten de Nederlandse traditie van sympathie voor Israël vol te houden. Aangezien het standpunt van Amerika overeenstemde met het EEG-standpunt had voortdurend Nederlands verzet merkwaardig geweest. Het beleid van Van der Stoel wordt ondersteund al had Vredeling graag een afwijkend standpunt van Nederland gezien. Van der Stoel betwijfelt of een verwerping van de verklaring het gevolg van verdere Arabische maatregelen tegen Nederland waard zou zijn geweest. Nederland kan, ondanks gevaar voor uitholling van de Europese Commissie en instellingen, het Franse voorstel voor een Europese topconferentie niet afwijzen omdat dat zou betekenen dat het opnieuw een conferentie van de drie zou worden.