Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 h. De (Europese) standpuntbepaling inzake het conflict in het Midden-Oosten; de komende Europese topconferentie.
Afgelopen weekend heeft Groot-Brittanniƫ het initiatief genomen voor een gezamenlijke stap van de EEG-landen met onder andere als doel opheffing van de olieboycot tegen Nederland. Er is overeenstemming bereikt over een tekst, muv. van de Fransen. Van der Stoel vermoedt dat Frankrijk alleen bereid zal zijn tot een gezamenlijke stap als Nederland instemt met de Franse wensen voor de Europese topconferentie. De VS willen het vredesoverleg in het Midden-Oosten onder Amerikaanse en Russische supervisie plaatsen. De Britten en Fransen verzetten zich hiertegen. Van der Stoel ziet geen rol voor deze landen op korte termijn en wil pogen samen met West-Duitsland te voorkomen dat in Kopenhagen besluiten worden genomen die ingaan tegen het beleid van de VS. Vredeling voorziet echter een duidelijke Europese rol in het vredesproces waarbij Nederland niet alleen het standpunt van de VS moet volgen. Volgens Van der Stoel heeft Europa vooral een taak gericht op hulpverlening. Er kan pas sprake zijn van een gemeenschappelijke defensiepolitiek wanneer er een hechte politieke samenwerking is. Op de topconferentie zullen dan ook geen concrete besluiten worden genomen. Buitenlandse Zaken zal een nota zenden aan de Tweede Kamer over het gevoerde beleid inzake de crisis in het Midden-Oosten.