Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 a. De Europese topconferentie.
Van der Stoel meldt dat er grote mate van overeenstemming is tussen de Beneluxpartners dat institutionalisering van topconferenties moet worden afgewezen. Den Uyl merkt op dat in het verleden is gebleken dat topconferenties niet ongunstig waren voor het stimuleren van Europese eenwording. Een periodiek bijeenkomen van premiers is aanvaardbaar, mits voorbereid door en in aanwezigheid van de Europese Commissie. Van der Stoel heeft hiertegen echter grote bezwaren omdat dit de besluitvorming van de communautaire organen kan verlammen. De raad besluit uiteindelijk dat topconferenties van de negen zijn te prefereren boven overleg tussen Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittanniƫ. In Kopenhagen moet gestreefd worden naar deelname van de Europese Commissie en een bespreking van de energiecrisis als eerste punt.