Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00034
07-12-1973
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 b. Verhouding tot Amerika.
Duitsland en de Beneluxlanden staan positief tegenover een gemeenschappelijk beleid inzake de energiecrisis. Italiƫ is minder resoluut en de positie van Frankrijk en Groot-Brittanniƫ is volslagen afwijkend. Engeland wil geen 'common policy' en Frankrijk wil alleen een gesprek tussen Europa en Arabische landen, maar dit is wat anders dan een overleg tussen olieconsumenten en producenten. Daarnaast kan een dergelijk gesprek de vredespolitiek van Amerika doorkruisen. De raad besluit dat Van der Stoel in het onderhoud met Kissinger als uitgangspunt zal nemen dat eventuele Amerikaanse hulp aan Nederland geen nadelige consequenties mag hebben voor de Europese samenwerking en de positie van Nederland binnen de Negen.