Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
8. Europees Ruimtevaartprogramma
Trip adviseert de ministerraad de voorkeur van Economische Zaken te volgen. Westerterp is bereid akkoord te gaan met deelname aan het L3S-project (=Ariane draagraket), ondanks dat hij het nut niet hoog aanslaat. Trip zegt dat deelname is ingegeven uit Europese gezindheid. Daarnaast is er een mogelijk nut voor de Nederlandse industrie. Van Kemenade, Lubbers en Duisenberg zijn van mening dat wanneer Nederland om redenen van Europese aard moet meedoen aan het L3S-project, het beter is voor een zodanig bedrag deel te nemen dat men er ook iets aan heeft. De raad stemt uiteindelijk in met de cijferopstelling conform het voorstel van Economische Zaken.

Dit besluit wordt zonder nadere beraadslaging op 24-11-1973 bekrachtigd (punt 4b)