Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2 a. Nederlandse ambtenaren bij de Gemeenschappen.
Westerterp wijst op de onbevredigende situatie ten aanzien van de bezetting van de functies van directeur-generaal en directeur bij de Europese Gemeenschappen door Nederlanders. Commissaris Lardionois heeft onlangs bij Westerterp geïnformeerd of er in Nederland belangstelling is voor de functie van directeur personeel te Luxemburg. De raad acht de functie van directeur personeel van voldoende gewicht om te trachtten deze functie door een Nederlander te laten bezetten. Westerterp zal bij de betrokken departementen nagaan wie hiervoor in aanmerking kunnen komen.
Zie ook