Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 a. De Europese veiligheidsconferentie te Helsinki en de MBFR-besprekingen te Genève
Van der Stoel geeft een overzicht van de stand van zaken bij de Europese Veiligheidsconferentie en de besprekingen inzake wederzijdse en evenwichtige vermindering van troepen (MBFR). Er nog een groot meningsverschil over de kwestie van vrije uitwisseling van personen, informatie en ideeën. De Sovjet-Unie is terughoudend. Wanneer hier een besluit over wordt genomen kan de eigenlijke conferentie beginnen. Er is een redelijke kans dat omstreeks september twee Oost-West conferenties zullen worden gehouden. In hoeverre Frankrijk, dat thans niet meedoet aan de MBFR-conferentie, later zal meespreken is nog niet duidelijk. Van der Stoel acht het in het kader van een verenigd Europa onwenselijk als Frankrijk een speciale positie zou hebben.