Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00045
18-05-1973
Samenvatting
4 d. Verslag van de EEG-raad van ministers van 14 en 15 mei 1973.
Tijdens de vergadering is een document van de Europese Commissie aan de orde geweest inzake EMU. De Nederlandse delegatie heeft aangevoerd dat het document geen uitvoering gaf aan het besluit van de Europese topconferentie. Het bevatte meer voorstellen voor de eerste fase dan voor de tweede fase en in het geheel niets over de derde fase. Bovendien is er geen aandacht geschonken aan versterking van de gemeenschapsinstellingen. Nederland staat afwijzend tegenover een achterwege laten van de democratisering van de Europese instellingen. De GATT-onderhandelingen zijn ook aan de orde geweest in de Raad. Nederland wil niet zonder meer vasthouden aan de EEG buitentarieven. Vermoedelijk zal de Franse positie echter moeilijkheden veroorzaken.