Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00046
18-05-1973
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 f. Dialoog Amerika-Europa
Van Nederlandse zijde is het initiatief genomen om te komen tot een gemeenschappelijke reactie op de rede van Kissinger. Dit initiatief is mede bepaald door de vrees dat de Atlantische dialoog zich dreigt af te spelen tussen Amerika en de grote vier Europese landen. Van der Stoel is bezig een voorstel voor te bereiden dat de reactie van de negen landen van de EEG zal moeten weergeven. Wanneer het niet lukt een standpunt van de negen te krijgen zal Van der Stoel zoeken naar een Benelux standpunt. In ieder geval moet worden voorkomen dat de kleine landen van de Europese Gemeenschap buitenspel worden geplaatst.