Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Z00048
24-05-1973
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 c. De besprekingen te Wenen over de MBFR en te Helsinki over de Europese veiligheidsconferentie.
De ontwikkelingen rond de MBFR en de EVC zijn niet gunstig. De Russen schijnen terug te komen op de afspraak tussen Brezjnev en Kissinger dat in oktober het eigenlijke MBFR-overleg zou kunnen beginnen. Rusland wil dat het EVC-overleg achter de rug is voordat het MBFR-overleg begint. Dit brengt het Westen in een ongunstige positie omdat ze dan tijdens de EVC-conferentie onder grote druk moet onderhandelen. Het gevaar dreigt dat niet beide conferenties in de herfst tegelijk kunnen worden gehouden. Langs diplomatieke kanalen wordt getracht een oplossing te vinden.
Zie ook