Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 g. De Oost-West verhoudingen, de besprekingen te Wenen over MBFR en te Helsinki over de Europese veiligheidsconferentie.
De besprekingen over de EVC zijn blijven steken op de verruiming van persoonlijke contacten tussen Oost en West. Rusland weigert. België en Nederland voeren een achterhoedegevecht. Van der Stoel erkent dat verder contact onrust kan veroorzaken, maar de EVC-besprekingen zullen niet zo ver gaan dat stabiliteit vermindert. Vredeling maakt zich zorgen over de gevolgen van de rede van Kissinger voor de Europese begrotingen voor de defensie. Hij wil het beeld vermijden dat hij een voorstander zou zijn van een Europese kernmacht. Nederland heeft nauwelijks invloed op bilaterale besprekingen zoals die tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over nucleaire samenwerking.
Zie ook