Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3. Voorbereiding van de Raadszitting van de Europese Gemeenschappen van 9 en 10 april 1973 (Landbouwraad).
De Gaullistische fractie in het Europees Parlement heeft een motie aangenomen waarin de Commissie uitgenodigd wordt nieuwe prijsvoorstellen in te dienen los van de monetaire aspecten. Volgens Boersma is het standpunt van Nederland altijd geweest dat de afwijkingen van eenheidsprijzen slechts van tijdelijke aard kan zijn, Nederland moet een volledig of gedeeltelijk herstel van het eenheidsprijsniveau derhalve steunen. Volgens hem is een koppeling tussen het vaststellen van de landbouwprijzen en maatregelen tot herstel van het eenheidsprijzen wel aantrekkelijk, maar niet in de omvang die de Commissie voorstelt. Uiteindelijk wordt besloten dat wanneer de EEG-raad besluit tot ontkoppeling, de delegatie zich moet aansluiten bij de Commissie en een herziening van de prijsvoorstellen. Verder laat men de delegatie de ruimte om te onderhandelen in het geval de EEG-raad instemt met gedeeltelijke ontkoppeling. Ook wordt er besloten dat de delegatie kan instemmen met het Commissievoorstel voor consumentensubsidie voor boter op voorwaarde dat deze maatregel eenmalig is, voor één jaar zal gelden en voor de helft gefinancierd wordt uit het EOGFL.